วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงงาน : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ         : ประวีณา แสนจำลา

ครูผู้สอน      :  อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

คำถามของโครงงาน   : 1.อะไรที่ทำให้คนสนใจเรื่องวิทยาศาตร์

                                        2.เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตบ้าง

                                        3.วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์ :1.เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

                        2.รู้ความหมายของสิ่งแวดล้อม

โฆษณา

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!